يه دوست عزيزی يه بار ازم پرسيد: زندگيه همه آدمهای متاهل اينجوريه؟

يه روز عاشق عاشق 07.gif   يه روز دشمن خونی!12.gif

يه روز سرحال سرحال05.gif    يه روز بی‌دل و دماغ و عنق!28.gif

يه روز عاشق مامان و بابای تو10.gif     يه روز اعتقاد به اين‌که همه مشکلات از خانواده تو ناشی می‌شوند!16.gif

وقتی بهت می‌گه دوست داره از شدت عشق خفه‌ات می‌کنه26.gif    و يه روز که از دستت عصبانی هست آنچنان ازت متنفر می‌شه که تو رو هم از هرچی عشق و دوست داشتنه متنفر می‌کنه!02.gif

والله.. منکه گير کردم چی بهش بگم 

شما بگين: زندگی همه همينطوره؟

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
ماماني

ولی هيچ عشقی به زيبايی عشق بين دو کبوتر زير يه سقف نيست .چون اين عشق معامله ای نيست/خالصانه و صادقانه س . اميدوارم همه تو زندگی مون موفق باشیم .