هدف دقیق

یادت باشه تا زمانی که درست و حسابی ندونی دقیقا چه هدفی داری برای یه ماه آینده، شش ماه آینده، یه سال آینده. دقیقا ندونی توی زندگیت می‌خوای به چی برسی، هیچ تغییر مهمی توی زندگیت رخ نمی‌ده. هرچه بشه تغییرات معمولیه. 

به ظاهر ساده می‌آد اما نود و نه درصد آدما درست نمی‌دونن.

 

یه هدف بذار توی ذهنت. یه آرزویی که می‌خوای بهش برسی. بعد یه ماه هر روز بهش فکر کن. هر روز. مخصوصا اگر در ظاهر خیلی دست‌نایافتنی باشه... می‌بینی ذهنت باور می‌کنه می‌تونی و بعد...خودش راه رو نشونت می‌ده.


/ 3 نظر / 30 بازدید
اركيده

!!!

فاطمه

خیلی امیدواری من تلاشم راکردم واسه نمره های عالی وروسفیدی پیش پدرومادرم ولی هیچ وقت فکرنمیکردم از هفده پایین تربیایم اما نمرهای خیلی بدی گرفتم تلاشم کم نبودولی...خداراهرچه صداکردم جوابم رانداد نمیدونم چراشاید به خاطرگناه هایم است تراخدا واسم دعاکن بریده ام ازدنیاوازخودم

فاطمه

ممنون به خاطره نصیحتت ولی اگه بخواهی تکان بخوری ولی شرمنده بودنت اجازه ندهدچه میکنی باورکن خیلی سخت است شرمنده پدرومادرت باشی وندانی چه کنی