...باید اقرار کنم شانس از آن دسته موضوعاتی است که من همیشه از تبیین و تشریح آن برای خودم فرار کرده ام و نهایتا فکر میکنم شانس از آن مواردی است که ابهام آن از دقتش ارزش بیشتری دارد.

همانطور که احتمالا میدانید موضوعاتی وجود دارند که مبهم اند و چون مبهمند با ارزشند و ارزش آنها در ابهام آنهاست. کلماتی مانند "عشق" و "خدا" از همین نوعند؛ در تبیین این لغات شما به وضعیت بهتری نمیرسید بلکه بیشتر سر در گم میشوید.

مدتهاست که من دیگر به مفهوم دقیق خدا فکر نمیکنم؛ بلکه ازوجود مبهمش لذت میبرم. اصلا مهم نیست که خدا چیست .... همینکه هست ( یا باید باشد) کافی است ... من نیازمند وجودش هستم؛ اینطوری آموزش دیده ام ... پس او هست.... پس به من کمک میکند... چون هست که به بندگانش کمک کند...

من شخصا ترجیح میدهم این کلمات برایم مبهم باشند و امید وار کننده؛ تا تعریف شوند وبعد نا امیدم کنند. شانس هم همینطور؛ ترجیح می دهم به شانس، آن هم از نوع خوبش، به صورت مثبت فکر کنم و حتی خودم را مجبور میکنم که به آن معتقد شوم ؛ تا اینکه انرژی صرف کنم و نفی اش کنم ....

کلمات دیگری هم هستند که رهایشان کرده ام؛ برای مثال جبر و اختیار. اعتقاد به اختیار برایم امید واری می آورد و جبر مرا نا امید میکند.پس ترجیح میدهم به اختیار معتقد باشم تا به جبر؛ حتی اگر به من ثابت کنند اصل بر جبر است و اختیار، فرع است.

در مورد کلمه عشق هم همینطور، ترجیح میدهم عشق را تجربه کنم ، نه تعریف. آنکه عشق را تعریف میکند عاشق نمیشود. سعی میکنم از نکته های عرفانی لذت ببرم نه آنکه به آنها مشغول باشم حیف است که مفهوم منحصر به فردی مثل زندگی به پای یک موضوع حرام شود.

فکر میکنم از موضوع دور شدم. برگرديم به سوالهای شما:‌

آیا خوش شانس بودن و یا بدشانس بودن در زندگی نقشی داره؟ دوست دارم خوش شانس بودن نقش داشته باشه و بد شانس بودن نداشته باشه !...

میتونه مهم باشه ؟ قطعا خوش شانس بودن میتونه مهم باشه!...

آیا بستگی به اعتقادات داره؟ والا اين سوال رو خود من هم هنوز نفهمیده ام که آیا چون خوش شانسم به شانس خوب معتقدم و یا اینکه چون به شانس خوب معتقدم خوش شانسم!!!!؟؟؟؟  ولی فکر ميکنم وفرض دوم صحيح تر باشه ....همه چيز از ذهن ما شروع ميشه .... همه چی ....

 

با يه وبلاگ آشنا شدم با اين آدرس: http://helpcenter.persianblog.ir

نگاهش به مسايل رو خوشم اومد بوی اميد می‌دهد. يه سری بزنبن.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي

سلام/ خوب مينويسی/ موفق باشيد.