Don't Generalise!

It's Just a Bad Day

not a Bad Life

 

/ 10 نظر / 28 بازدید
آزاده

عالی... و ممنون از پست های پر امید دنبال می کنم وبلاگتان را.

ارکیده

همیشه از این روزها زیاده.زیاد.

ناهیدیوسفی

سال نوشمامبارک.البته باتاخیر. راست میگوئید،روزبدداشتن به معنای این نیست که زندگی بدباشد. سال گذشته اگرحساب کنیم برای من سال بدی بود.پرازاتفاقهای ناگوار برای کسانی که دوستشان دارم ولی زیبائی های خاص خودش راهم داشت. سال خوبی برای شما وهمه مردمان کشورم دارم. مثل همیشه باید اضافه کنم که ازخواندن نوشته هایتان لذت میبرم وهمین طور می اموزم.

دخترباران

واقعا؟![ناراحت]

آرام

اگر روزهای بد افتاده باشن رو تکرار چی؟

دخترباران

کاش این روزهای بد اینقدرنباشه توی زندگی آدم که کل زندگی رو بدکنه...[ناراحت]