يه روز بارونی رو خيلی‌ها دلگير می‌دوننَ خيلی‌ها هم زيبا. بعضی‌ها می‌شينن تو خونه و پاشونو بيرون نمی‌ذارن تا مبادا خيس بشن يا سرما بخورن. بعضی‌ها هم تهييج می‌شن برن کارايی رو انجام بدن که انجامشون تو يه روز بارونی يا طوفانی خيلی هم ساده نيست.

گاهی کل کل کردن با طبيعت هم بدک نيست. می‌تونه بعضی از حس‌های خفته از ترس يا حجب يا ضعف يا هرچيز ديگرمون رو بيدار کنه. يه بيداری لذتبخش که ناشی از حس دوباره قوی شدن و اعتماد به نفس است...

بی‌خيال همه نگرانی‌ها...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
bahareh

من هيچوقت چتر نداشتم !هميشه رفتم زير بارون ...هميشه . وقتی همه از بارون فرار ميکردن من با آرامش قدم ميزدم ....واسه خودم حال ميکردم....من عاشق بارونم.بارون يعنی آرامش .....يعنی هستی....