می‌گن نيکوس کازانتزاکيس (خالق اثر زيبای زوربای يونانی) گفته بزرگترين اشتباهی که در زندگيم انجام دادم کاری بود که در نوجوانی با يک پروانه کردم. يه پيله رو که پروانه‌اش داشت ازش بيرون می‌اومد تو دستم گرفتم و سعی کردم تا در بيرون آمدن از اون، به پرونه کمک کنم. پروانه بيرون آمد اما بعد از چند دقيقه مرد. نمی‌دانستم که اين دخالت من، يک روند طبيعی را به هم می‌زند. کازاننتزاکيس می‌گويد هيچ‌گاه در تمام عمرش به اين اندازه احساس پشيمانی نکرده است.

bfly1.jpg

خدای مهربون، کمکمون کن تا بفهميم کجاها نياز به تلاش بيشتر داريم و کجاها تلاشمان بايد به شکل صبر و نگاه منتظر باشد.

خدايا به من بفهمون معنايی که تو از توکل تو ذهنت بوده، چيه. خيلی برام سخته درک حد و حدودش. 

/ 6 نظر / 5 بازدید
homa

خدايا به من بفهمون معنايی که تو از توکل تو ذهنت بوده چيه. خيلی برام سخته درک حد و حدودش. زيبا نوشتی اميدوار. هميشه اميدوار باشی.

shirin

بله درسته.واقعا سخته.اما فکر می کنم صبر بهتر باشه.خیلی وقتا باعث می شه کار اشتباهی نکنیم و کمی بیشتر دربارش فکر کنیم.

بلفی

توکل ... حيرانم در مفهومش

حرفهای معمولی

اين نوشته رامن از زاویه دیگری هم بهش نگاه میکنم: اینکه حد و حدود کمک به دیگران چیست؟ خیلی ممنون از کامنتتان.

پریوش

سلام؛دقيا اين مطلبيه که ذهنه من رو هم به خودش مشغول کرده............