دلخوشی درست کردن خودش يه هنره. قبول دارين؟ گاهی اتفاقاتی برای ما رخ می‌ده که ناخودآگاه يا ناچارا !! شاد می‌شويم. ولی گاهی هم از اونا اصلا خبری نيست. حتی شايد تا چند روز و ماه و سال...

اونوقت آدمايی که اين هنرو دارن بايست دست به کار بشن و برا خودشون کاری کنن. يه ليوان چايی رو آروم آروم مزه مزه کردن و بوييدن و نوشيدنَ خودش يه هنره. ساکت شدن و به صدای پرنده‌ّهای هر روز کمتر از ديروز! گوش دادن خودش يه هنره. سر و صدای شادی يه بچه کوچولو رو از توی کوچه کناری شنيدن خودش يه هنره. و هزارها هزار اتفاق کوچک روزانه هست که می‌تواند به ما خميرمايه دلخوشی ساختن را بدهد.

بيايين با هم اين هنرو تمرين کنيم...

/ 3 نظر / 3 بازدید
هذیان نویس

نتيجه اخلاقی اينکه من يک آدم بسيار بی هنر ميباشم! :ا

يک دختر تنها

امشب آسمان دلتنگ تر از آن است که برای دلتنگی تو هم بگريد ... امشب آسمان بارانی تر از آن است که پناهگاهی برای بغضت باشد .... تو هم دلتنگ تر و گريان تر از آنی که غصه های عشق را به امانت بگيری .... پس آزاد باش ... تا آسمان افسوس نداشتن پناهگاه بغضت را فرو دهد .... آزاد باش و رهايش کن تا ديگر ذهنت را نيازارد ..... اشکهايت را پنهان کن صدای هق هقت را مخفی تا کسی به صدای گريه هايت عادت نکند و در آخر آسمان را با چشم بارانی نگاه نکن .... او خودش از تو دلتنگ تر است ....

Sara

true. never thought of those as some kind of object of delight.