یه مرد امیدوار
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: یه مرد امیدوار - دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤

می‌گن نيکوس کازانتزاکيس (خالق اثر زيبای زوربای يونانی) گفته بزرگترين اشتباهی که در زندگيم انجام دادم کاری بود که در نوجوانی با يک پروانه کردم. يه پيله رو که پروانه‌اش داشت ازش بيرون می‌اومد تو دستم گرفتم و سعی کردم تا در بيرون آمدن از اون، به پرونه کمک کنم. پروانه بيرون آمد اما بعد از چند دقيقه مرد. نمی‌دانستم که اين دخالت من، يک روند طبيعی را به هم می‌زند. کازاننتزاکيس می‌گويد هيچ‌گاه در تمام عمرش به اين اندازه احساس پشيمانی نکرده است.

خدای مهربون، کمکمون کن تا بفهميم کجاها نياز به تلاش بيشتر داريم و کجاها تلاشمان بايد به شکل صبر و نگاه منتظر باشد.

خدايا به من بفهمون معنايی که تو از توکل تو ذهنت بوده، چيه. خيلی برام سخته درک حد و حدودش. 

کدهای اضافی کاربر :


MeLoDiC